ข่าวด่วน
ตราสัญญลักษณ์
ที่ตั้ง
การปกครอง
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างด้านสังคม
โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไป
อำนาจ อบต.
หน้าที่ อบต.
หน้าที่ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานจัดเก็บรายได้
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
งานด้านโยธา
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารใหม่
การดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เอกสารในการขออนุญาต
บทกำหนดโทษ
วัดชมโพธยาราม
ศาลเจ้าอาม้า ปากคลองบางพระ
AEC
สถานีโทรทัศน์
ThaiPBS
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 9
NBT
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 7
หนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
แนวหน้า
ไทยโพสต์
สยามธุรกิจ

ประกาศ อบต.โสธร เรื่อง การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562

ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยฯ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพของ อบต.โสธร มาแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และต่อเนื่อง หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ กองสวัสดิการสังคมฯ 038-517079 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามข้างล่างนี้

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/ประชาสัมพันธ์/Image120918035101.pdf 

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/ประชาสัมพันธ์/Image120918035118.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/ประชาสัมพันธ์/Image120918035134.pdf

 
free web site hit counter image
Download a free website hit counter
  
© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com