ข่าวด่วน
ตราสัญญลักษณ์
ที่ตั้ง
การปกครอง
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างด้านสังคม
โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไป
อำนาจ อบต.
หน้าที่ อบต.
หน้าที่ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานจัดเก็บรายได้
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
งานด้านโยธา
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารใหม่
การดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เอกสารในการขออนุญาต
บทกำหนดโทษ
วัดชมโพธยาราม
ศาลเจ้าอาม้า ปากคลองบางพระ
AEC
สถานีโทรทัศน์
ThaiPBS
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 9
NBT
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 7
หนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
แนวหน้า
ไทยโพสต์
สยามธุรกิจ

โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ

การประกอบอาชีพ

การประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร  ประกอบอาชีพหลัก ๆ ดังนี้

  - เกษตรกรรม  (ทำนา เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา ทำสวน เลี้ยงสัตว์) ร้อยละ 70

  - รับจ้าง                             ร้อยละ 20

  -  อื่นๆ (ค้าขาย รับราชการ) ร้อยละ 10

การประกอบธุรกิจ/อุตสาหกรรม
         
  - ปั๊มน้ำมัน                                                    จำนวน 1 แห่ง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2

  - โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก                     จำนวน 1 แห่ง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5

  - โรงผสมคอนกรีต                                         จำนวน 1 แห่ง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6

  - โรงสีข้าวขนาดเล็ก                                       จำนวน 1 แห่ง สถานที่ ตั้ง หมู่ที่ 2

  - ศูนย์ซ่อมรถยนต์,โชว์รูมรถยนต์                      จำนวน 2 แห่ง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3


 
free web site hit counter image
Download a free website hit counter
  
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com