ข่าวด่วน
ตราสัญญลักษณ์
ที่ตั้ง
การปกครอง
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างด้านสังคม
โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไป
อำนาจ อบต.
หน้าที่ อบต.
หน้าที่ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานจัดเก็บรายได้
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
งานด้านโยธา
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารใหม่
การดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เอกสารในการขออนุญาต
บทกำหนดโทษ
วัดชมโพธยาราม
ศาลเจ้าอาม้า ปากคลองบางพระ
AEC
สถานีโทรทัศน์
ThaiPBS
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 9
NBT
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 7
หนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
แนวหน้า
ไทยโพสต์
สยามธุรกิจ

การปกครอง

จำนวนหมู่บ้าน
แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น  7  หมู่บ้าน  ดังนี้

        หมู่ที่  1       ชื่อบ้านหลอดท่ากก                        พื้นที่ 1.11 ตารางกิโลเมตร

        หมู่ที่  2      ชื่อบ้านคลองบางพระ                     พื้นที่ 0.64 ตารางกิโลเมตร

        หมู่ที่  3      ชื่อบ้านโสธร                                  พื้นที่ 1.51 ตารางกิโลเมตร

        หมู่ที่  4      ชื่อบ้านคลองบางพระ(ท่าขุนปลัด)  พื้นที่ 1.43 ตารางกิโลเมตร

        หมู่ที่  5      ชื่อบ้านหุบใน                                 พื้นที่ 1.55 ตารางกิโลเมตร       

        หมู่ที่  6      ชื่อบ้านศรีเจริญ                              พื้นที่ 1.97  ตารางกิโลเมตร

        หมู่ที่ 7       ชื่อบ้านปากคลอง                             พื้นที่ 0.43  ตารางกิโลเมตร

ประชากร
         
 มีประชากรทั้งสิ้น  7,027  คน  แยกเป็นชาย  3,303  คน  เป็นหญิง  3,724  คน  มีจำนวนครัวเรือน  4,366  ครัวเรือน  มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  500  คน/ตารางกิโลเมตร


วิสัยทัศน์

 อบต.โสธร  เป็นท้องถิ่นน่าอยู่  คู่เมืองแปดริ้ว

 
free web site hit counter image
Download a free website hit counter
  
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com