ข่าวด่วน
ตราสัญญลักษณ์
ที่ตั้ง
การปกครอง
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างด้านสังคม
โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไป
อำนาจ อบต.
หน้าที่ อบต.
หน้าที่ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานจัดเก็บรายได้
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
งานด้านโยธา
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารใหม่
การดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เอกสารในการขออนุญาต
บทกำหนดโทษ
วัดชมโพธยาราม
ศาลเจ้าอาม้า ปากคลองบางพระ
AEC
สถานีโทรทัศน์
ThaiPBS
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 9
NBT
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 7
หนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
แนวหน้า
ไทยโพสต์
สยามธุรกิจ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ

ไตรมาสที่ 1

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/6-8-63/รายไตรมาศ032.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/6-8-63/รายไตรมาศ1033.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/6-8-63/รายไตรมาศ2034.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/6-8-63/รายไตรมาศ3035.pdf

 ไตรมาสที่ 2

 http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/6-8-63/รายไตรมาศ036
(2).pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/6-8-63/รายไตรมาศ1037
(2).pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/6-8-63/รายไตรมาศ2038
(2).pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/6-8-63/รายไตรมาศ3039
(2).pdf

ไตรมาสที่ 3

 http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/6-8-63/รายงานไตรมาส3
(3).pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/6-8-63/รายไตรมาศ3แผ่นที่3
(3).pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/6-8-63/รายไตรมาศ3แผ่นที่4
(3).pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/6-8-63/รายงานไตรมาส3แผ่นที่5
(3).pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/6-8-63/รายงานไตรมาส3แผนที่6
(3).pdf

 http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/6-8-63/รายงานไตรมาสแผ่นที่7
(3).pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/6-8-63/รายงานไตรมาสแผ่นที่8
(3).pdf

 http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/6-8-63/รายงานไตรมาสแผ่นที่9
(3).pdf

 ไตรมาสที่ 4

 http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/6-8-63/รายงานไตรมาส4
(4).pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/6-8-63/รายไตรมาส4แผ่นที่2
(4).pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/6-8-63/รายงานไตรมาส4แผ่นที่3
(4).pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/6-8-63/รายงานไตรมาส4แผ่นที่4
(4).pdf

 http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/6-8-63/รายงานไตรมาส4แผ่นที่5
(4).pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/6-8-63/รายงานไตรมาส4แผ่นที่6
(4).pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/6-8-63/รายงานไตรมาส4แผ่นที่7
(4).pdf

 

 

 
free web site hit counter image
Download a free website hit counter
  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com