ข่าวด่วน
ตราสัญญลักษณ์
ที่ตั้ง
การปกครอง
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างด้านสังคม
โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไป
อำนาจ อบต.
หน้าที่ อบต.
หน้าที่ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานจัดเก็บรายได้
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
งานด้านโยธา
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารใหม่
การดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เอกสารในการขออนุญาต
บทกำหนดโทษ
วัดชมโพธยาราม
ศาลเจ้าอาม้า ปากคลองบางพระ
AEC
สถานีโทรทัศน์
ThaiPBS
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 9
NBT
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 7
หนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
แนวหน้า
ไทยโพสต์
สยามธุรกิจ

รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2562

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562  สมัยแรก  ครั้งที่  1/2562  วันที่  9 มกราคม 2562

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/12-6-63/9 มกราคม 62-1.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/12-6-63/9 มกราคม 62-2.pdf

  

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562  สมัยที่ 2   ครั้งที่  1/2562  วันที่  10 เมษายน 2562

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/12-6-63/10 เมษายน 62 .pdf

 

 สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2562  สมัยที่ 1   ครั้งที่  1/2562  วันที่  13 มิถุนายน 2562

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/12-6-63/13 มิถุนายน 62
วิสามัญ.pdf

 

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562  สมัยที่ 3   ครั้งที่  1/2562  วันที่  5 สิงหาคม 2562

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/12-6-63/5 สิงหาคม 
62-1.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/12-6-63/5%20สิงหาคม%20%2062-2.pdf

 

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562  สมัยที่ 3   ครั้งที่  2/2562  วันที่  19 สิงหาคม 2562

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/12-6-63/19 สิงหาคม 
62.pdf

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562  สมัยที่ 4   ครั้งที่  1/2562  วันที่  28 ตุลาคม 2562

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/งานสภา/28 ต.ค. 62.pdf

สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2562  สมัยที่ 2   ครั้งที่  1/2562  วันที่  16 ธันวาคม 2562

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/งานสภา/16 ธันวาคม
62.pdf

 
free web site hit counter image
Download a free website hit counter
  
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com