ข่าวด่วน
ตราสัญญลักษณ์
ที่ตั้ง
การปกครอง
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างด้านสังคม
โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไป
อำนาจ อบต.
หน้าที่ อบต.
หน้าที่ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานจัดเก็บรายได้
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
งานด้านโยธา
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารใหม่
การดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เอกสารในการขออนุญาต
บทกำหนดโทษ
วัดชมโพธยาราม
ศาลเจ้าอาม้า ปากคลองบางพระ
AEC
สถานีโทรทัศน์
ThaiPBS
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 9
NBT
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 7
หนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
แนวหน้า
ไทยโพสต์
สยามธุรกิจ

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/27-3-63/ประกาศประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/27-3-63/เอกสารประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/27-3-63/เอกสารประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน-1.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/27-3-63/เอกสารประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน-2.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/27-3-63/เอกสารประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน-3.pdf
http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/27-3-63/เพิ่มเติม/6.รายละเอียดแนบท้าย
ร่างขอบเขตของงาน หน้า 1 .pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/27-3-63/เพิ่มเติม/ข้อกำหนดขอบเขตงาน
หน้า  2.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/27-3-63/2.ข้อกำหนดขอบเขตงาน
หน้า 3 และ 4.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/27-3-63/3.ภาคผนวก ก.
คุณสมบัติทางด้านเทคนิค หน้า 1 แล.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/27-3-63/4.ภาคผนวก ก.
คุณสมบัติทางด้านเทคนิค หน้า 3 แล.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/27-3-63/5.ภาคผนวก ก.
คุณสมบัติทางด้านเทคนิค หน้า 5 แล.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/27-3-63/6.รายละเอียดแนบท้าย
ร่างขอบเขตของงาน หน้า 1 .pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/27-3-63/7.แผนผังรายละเอียดแนบท้าย
หน้า 1 และ 2.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/27-3-63/8.แผนผังรายละเอียดแนบท้าย
หน้า 3 และ 4.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/27-3-63/เพิ่มเติม/แผนผังรายละเอียดแนบท้าย
หน้า 5.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/27-3-63/เพิ่มเติม/แผนผังรายละเอียดแนบท้าย
หน้า 6.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/27-3-63/เพิ่มเติม/แผนผังรายละเอียดแนบท้าย
หน้า 7.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/27-3-63/เพิ่มเติม/แผนผังรายละเอียดแนบท้าย
หน้า8.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/27-3-63/เพิ่มเติม/แผนผังรายละเอียดแนบท้าย
หน้า 9.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/27-3-63/เพิ่มเติม/แผนผังรายละเอียดแนบท้าย
หน้า 10.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/27-3-63/เพิ่มเติม/แผนผังรายละเอียดแนบท้าย
หน้า 11.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/27-3-63/เพิ่มเติม/งานนำเสนอ1.pdf

 

 


 

 
free web site hit counter image
Download a free website hit counter
  
© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com