ข่าวด่วน
ตราสัญญลักษณ์
ที่ตั้ง
การปกครอง
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างด้านสังคม
โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไป
อำนาจ อบต.
หน้าที่ อบต.
หน้าที่ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานจัดเก็บรายได้
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
งานด้านโยธา
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารใหม่
การดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เอกสารในการขออนุญาต
บทกำหนดโทษ
วัดชมโพธยาราม
ศาลเจ้าอาม้า ปากคลองบางพระ
AEC
สถานีโทรทัศน์
ThaiPBS
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 9
NBT
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 7
หนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
แนวหน้า
ไทยโพสต์
สยามธุรกิจ

เอกสารประกวดราคาซื้อเพื่อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และรายละเอียดตามข้อกำหนดขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/ประกาศ/62/7-10-62/เอกสารประกวดราคาซื้อเพื่อติดตั้งกล้องโท1-2.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/ประกาศ/62/7-10-62/เอกสารประกวดราคาซื้อเพื่อติดตั้งกล้องโท3-4.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/ประกาศ/62/7-10-62/เอกสารประกวดราคาซื้อเพื่อติดตั้งกล้องโท5-6.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/ประกาศ/62/7-10-62/เอกสารประกวดราคาซื้อเพื่อติดตั้งกล้องโท7-8.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/ประกาศ/62/7-10-62/เอกสารประกวดราคาซื้อเพื่อติดตั้งกล้องโท-9.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/ประกาศ/62/7-10-62/1.ขอบเขต-คุณลักษณะหน้า1-2.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/ประกาศ/62/7-10-62/2.ขอบเขต-คุณลักษณะหน้า3-4.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/ประกาศ/62/7-10-62/3.ภาคผนวก1
คุณสมบัติทางด้านเทคนิคหน้า1-2.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/ประกาศ/62/7-10-62/4.ภาคผนวก1
คุณสมบัติทางด้านเทคนิคหน้า3-4.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/ประกาศ/62/7-10-62/5.ภาคผนวก1
คุณสมบัติทางด้านเทคนิคหน้า5-6.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/ประกาศ/62/7-10-62/6.ราคากลาง.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/ประกาศ/62/7-10-62/7.1.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/ประกาศ/62/7-10-62/7.2.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/ประกาศ/62/7-10-62/8.DIAGRAM
แผนผังรายละเอียดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด .pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/ประกาศ/62/7-10-62/9.DIAGRAM
แผนผังรายละเอียดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด .pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/ประกาศ/62/7-10-62/10.DIAGRAM
แผนผังรายละเอียดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/ประกาศ/62/7-10-62/11.DIAGRAM
แผนผังรายละเอียดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด.pdf

 

 
 

 
free web site hit counter image
Download a free website hit counter
  
© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com