ข่าวด่วน
ตราสัญญลักษณ์
ที่ตั้ง
การปกครอง
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างด้านสังคม
โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไป
อำนาจ อบต.
หน้าที่ อบต.
หน้าที่ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานจัดเก็บรายได้
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
งานด้านโยธา
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารใหม่
การดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เอกสารในการขออนุญาต
บทกำหนดโทษ
วัดชมโพธยาราม
ศาลเจ้าอาม้า ปากคลองบางพระ
AEC
สถานีโทรทัศน์
ThaiPBS
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 9
NBT
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 7
หนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
แนวหน้า
ไทยโพสต์
สยามธุรกิจ
Forum 1
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
อบต.โสธร กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนตุลาคม 2558 (วันที่ 8 ต.ค.58)
(Reader : 410)
กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558
หมู่ที่ 1-7 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ที่ทำการ อบต.โสธร
หมู่ที่ 2 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ร้านข้าวแกง (นายสนิท รักษานนท์)
หมู่ที่ 3 , 4 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ร้านอาหารตามสั่ง ม.4
หมู่ที่ 6 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม. 6
หมู่ที่ 7 เวลา13.00 - 14.30 น. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม. 7
โปรดมารับเงินภายในวันที่ 15 ต.ค. 58 ณ อบต.โสธร
Posted by : ส่วนสวัสดิการสังคมโพสต์/ตอบ ครั้งล่าสุด : 10/1/2558 11:22:46
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    

 
free web site hit counter image
Download a free website hit counter
  
© 2020 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com