ติดต่อสอบถาม

 ติดต่อสอบถาม
 ข้อมูลติดต่อสอบถาม
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
ที่อยู่
เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ต. โสธร อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์
038-517-079
เบอร์แฟ็กซ์
038-518-757
อีเมล์
tambonsothon@hotmail.co.th
เว็บไซต์
http://www.tambonsothon.com
แผนที่
-