การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและสร้างวินัยการออม

               การออมเงินเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องหนึ่งในชีวิตวิถีใหม่ เพราะเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงหรือเกิดวิกฤตขึ้นกะทันหัน อาจส่งผลกระทบด้านการงานและการเงิน เช่น มีการลดวันทำงาน หยุดงาน หรือเลิกจ้างงาน ทำให้รายได้ลดหรืออาจขาดรายได้ไปเลย ถ้าไม่มีเงินออมจะใช้ชีวิตลำบากมาก ดังนั้น จึงควรเห็นความสำคัญของการออมเงินเพื่อพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ พอพูดถึงเงินออมหลายคนอาจท้อแท้ เพราะแค่หาเงินมาให้พอใช้ก็ยากแล้ว แต่ถ้ามีความตั้งใจจริง ไม่ว่าจะอายุเท่าไร มีเงินแค่ไหน ก็ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการออมเงิน 

เอกสารประชาสัมพันธ์