การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

นายก อบต.โสธร ลงพื้นที่ร่วมกับ รอง ผอ.รมน. จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลโสธร

เมื่อวันที่  12  มกราคม 2566  เวลา 11.00 น. นายนพดล  เต่ารั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ร่วมกับ พ.อ.ประคอง ปิ่นพาน รอง ผอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลโสธร พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ยากไร้  จำนวน  3 ครอบครัว